ตามที่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีของรัฐไบเอิร์นได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการล่าสุดให้ทุกคนที่อยู่ ในรัฐไบเอิร์นต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อโรคและอนุภาคเล็กได้ตามมาตรฐาน FFP2 ในเวลาที่โดยสารพาหนะประจำทาง หรือ ในเวลาที่เข้าไปในร้านค้าหรือสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  ของรัฐไบเอิร์นให้ดียิ่งขึ้น
                เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลรัฐไบเอิร์น  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก  จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการด้านกงสุลทุกท่าน โปรดกรุณาสวมแต่หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้มาตรฐาน FFP2 ข้างต้นเท่านั้นในขณะที่ท่านอยู่ด้านในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ นะคะ

                 ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

                Reference is made to the latest mandate of the Government of Bavaria made on 12 January 2021 that, from Monday 18 January 2021 onwards, everyone wear a mask conforming to the FFP2 standard only, when riding public transportation or going into retail shops. The order was aimed to help better manage the current pandemic situation in the state of Bavaria.

                In order to fully cooperate with the Government of Bavaria’s effort to suppress the spread of the disease, the Royal Thai Consulate-General in Munich kindly requests all of the Consulate’s visitors wear only the protective mask conforming to the FFP2 standard when entering the Consulate’s premises.

                Your understanding and cooperation is highly appreciated.

                Es wird auf den aktuellen Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 12. Januar 2021 verwiesen, dass ab Montag, den 18. Januar 2021, jeder nur noch mit Tragen einer Gesichtsmaske nach dem FFP2-Standard mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder Einzelhandelsgeschäfte betreten darf. Die Anordnung soll helfen, die aktuelle Pandemiesituation im Freistaat Bayern besser zu bewältigen.

                Um die Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit in vollem Umfang zu unterstützen, bittet das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München alle Besucher des Konsulats, beim Betreten der Räumlichkeiten des Konsulats ausschließlich die dem FFP2-Standard entsprechende Gesichtsmaske zu tragen.

                Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mithilfe.

Visaausstellung während der COVID-19-Pandemie:

Den Prozess für den Einreiseantrag (Visum & Certificate of Entry) finden Sie hier:
https://thaiconsulate.de/coenov2020

 


Der Reisepass 

Der Reisepass (auch vorläufiger Reisepass), Kinderreisepass, oder das Reisedokument muss am Tag der Ankunft in Thailand mindestens 6 Monate gültig sein.

Kinder dürfen mit einem deutschen Kinderreisepass einreisen, eine Einreise mit einem Kinderausweis nach Thailand ist nicht möglich. Inhaber von blauen Reiseausweisen und grauen Reisedokumenten (in Deutschland ausgestellter Passersatz für Asylbewerber, Flüchtlinge und Staatenlose) müssen unbedingt vor Reiseantritt ein Visum beantragen.

Das Thailändische Generalkonsulat in München stellt keine Visa für Personen aus, deren Reisepässe bei der Einreise nach Thailand weniger als 6 Monate gültig sind. Beträgt die Gültigkeit des Reisepasses weniger als 6 Monate, wird die Einreise nicht gewährt, sodass die sofortige Rückreise anzutreten ist. Daher wird ausdrücklich darauf hingewiesen, auf die Gültigkeit des Reisepasses zu achten.


Visumspflicht  

Deutsche Staatsangehörige, deren Zweck der Reise rein touristischer Natur ist, dürfen sich bei einer Aufenthaltsdauer von bis zu 30 Tagen pro Einreise ohne Visum in Thailand aufhalten, auch bei Einreisen über Landweg. Bitte beachten Sie, dass ein visumfreies Gesamtaufenthalt von 90 Tagen innerhalb von 6 Monaten (ab dem ersten Einreisetag) nicht überschritten werden darf. Ist ein längerer Aufenthalt geplant, so muss vorab ein Visum beantragt werden.


Visumsgültigkeit 

Die Beantragung des Visums ist frühestens 3 Monate vor Reiseantritt möglich. Ein Visum für eine Einreise ist ab Ausstellungstag drei Monate gültig. Innerhalb dieses Zeitraums muss der Antragsteller in Thailand einreisen. Die genehmigte Aufenthaltsdauer beginnt mit dem Einreisetag. Das Ein- und Ausreisedatum wird vom Immigration Office in den Reisepass gestempelt. Die Einreise in das Land wird nur vor Ort vom Immigration Office Thailands gewährt und kann trotz eines gültigen Einreisevisums abgelehnt werden. Die Länge des Aufenthalts wird ebenfalls vom Immigration Office Thailands (beginnend mit dem Einreisedatum) nach Art des Visums festgelegt. Bitte beachten Sie, dass das Visum mit einfacher Einreise nach der Ausreise ungültig wird und für eine Wiedereinreise nicht beansprucht werden kann.


Das Generalkonsulat möchtet ebenfalls an dieser Stelle auf den Unterschied zwischen der Gültigkeitsdauer eines Einreisevisums und der Länge des Aufenthalts ausdrücklich hinweisen, dass eine 3-monatige Gültigkeitsdauer eines Einreisevisums nicht gleich eine 3-monatige Aufenthaltsdauer bedeutet.

Das Generalkonsulat haftet nicht bei zu früh eingereichten Anträgen. Die Gebühr wird nicht zurückerstattet. Achten Sie daher genau auf die 3-Monatsfrist! 

Achten Sie auch auf die Gültigkeit des Reisepasses! Der Reisepass muss am Tag der Einreise in Thailand noch mind. 6 Monate gültig sein. Ist eine mehrfache Einreise geplant, so muss der Reisepass am Tag der letzten Einreise in Thailand noch mind.  6 Monate gültig sein. 


WICHTIGE HINWEISE: 

  1. Als Visainhaber sind Sie verpflichtet, die Richtigkeit des Visums nach Erhalt des Reisepasses zu kontrollieren.
  2. Bitte beachten bei der Einreise am Flughafen in Thailand das Datum der Einreise und der Ausreise, die das Immigration Office in den Reisepass eingetragen hat und kontrollieren Sie die Richtigkeit der genehmigten Aufenthaltsdauer und wenden sich bei Irrtum sofort an die Immigrationsbeamten. Illegale Einreisen und verspätete Ausreisen sind strafbar und können mit Geldstrafe und Freiheitsentzug gefahndet werden.
  3. Anmerkung zum Visasticker:
    Das Datum der Visagültigkeit hat die Bedeutung, dass die Einreise nach Thailand innerhalb dieses Zeitraums stattfinden muss. Erst bei Einreise erhalten Sie den genehmigten Aufenthalt je nach Art des Visums in den Reisepass eingetragen. Die Visagültigkeit ist nicht mit der Aufenthaltsdauer gleichzusetzen.
  4. Inhaber eines Touristenvisums und eines Non-Immigrant-Visums müssen umgerechnet mind. 20.000 Baht und zusammen als Familie mind. 40.000 Baht bei der Einreise finanziell nachweisen können. Der Mindestbetrag muss in bar und kann in jeder beliebigen Währung vorgewiesen werden.
  5. Das Generalkonsulat behält sich das Recht vor, bei bedarf zusätzliche Unterlagen anzufordern.

Auskunft:
Tel.-Nr.: 089 944677-119
Auskunftszeiten: Mo-Fr von 14:00 bis 16:00 Uhr
E-Mail: consular@thaiconsulate.de