เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

Visaausstellung während der COVID-19-Pandemie:

Den Prozess für den Einreiseantrag (Visum & Certificate of Entry) finden Sie hier:
https://thaiconsulate.de/coenov2020

 


Der Reisepass 

Der Reisepass (auch vorläufiger Reisepass), Kinderreisepass, oder das Reisedokument muss am Tag der Ankunft in Thailand mindestens 6 Monate gültig sein.

Kinder dürfen mit einem deutschen Kinderreisepass einreisen, eine Einreise mit einem Kinderausweis nach Thailand ist nicht möglich. Inhaber von blauen Reiseausweisen und grauen Reisedokumenten (in Deutschland ausgestellter Passersatz für Asylbewerber, Flüchtlinge und Staatenlose) müssen unbedingt vor Reiseantritt ein Visum beantragen.

Das Thailändische Generalkonsulat in München stellt keine Visa für Personen aus, deren Reisepässe bei der Einreise nach Thailand weniger als 6 Monate gültig sind. Beträgt die Gültigkeit des Reisepasses weniger als 6 Monate, wird die Einreise nicht gewährt, sodass die sofortige Rückreise anzutreten ist. Daher wird ausdrücklich darauf hingewiesen, auf die Gültigkeit des Reisepasses zu achten.


Visumspflicht  

Deutsche Staatsangehörige, deren Zweck der Reise rein touristischer Natur ist, dürfen sich bei einer Aufenthaltsdauer von bis zu 30 Tagen pro Einreise ohne Visum in Thailand aufhalten, auch bei Einreisen über Landweg. Bitte beachten Sie, dass ein visumfreies Gesamtaufenthalt von 90 Tagen innerhalb von 6 Monaten (ab dem ersten Einreisetag) nicht überschritten werden darf. Ist ein längerer Aufenthalt geplant, so muss vorab ein Visum beantragt werden.


Visumsgültigkeit 

Die Beantragung des Visums ist frühestens 3 Monate vor Reiseantritt möglich. Ein Visum für eine Einreise ist ab Ausstellungstag drei Monate gültig. Innerhalb dieses Zeitraums muss der Antragsteller in Thailand einreisen. Die genehmigte Aufenthaltsdauer beginnt mit dem Einreisetag. Das Ein- und Ausreisedatum wird vom Immigration Office in den Reisepass gestempelt. Die Einreise in das Land wird nur vor Ort vom Immigration Office Thailands gewährt und kann trotz eines gültigen Einreisevisums abgelehnt werden. Die Länge des Aufenthalts wird ebenfalls vom Immigration Office Thailands (beginnend mit dem Einreisedatum) nach Art des Visums festgelegt. Bitte beachten Sie, dass das Visum mit einfacher Einreise nach der Ausreise ungültig wird und für eine Wiedereinreise nicht beansprucht werden kann.


Das Generalkonsulat möchtet ebenfalls an dieser Stelle auf den Unterschied zwischen der Gültigkeitsdauer eines Einreisevisums und der Länge des Aufenthalts ausdrücklich hinweisen, dass eine 3-monatige Gültigkeitsdauer eines Einreisevisums nicht gleich eine 3-monatige Aufenthaltsdauer bedeutet.

Das Generalkonsulat haftet nicht bei zu früh eingereichten Anträgen. Die Gebühr wird nicht zurückerstattet. Achten Sie daher genau auf die 3-Monatsfrist! 

Achten Sie auch auf die Gültigkeit des Reisepasses! Der Reisepass muss am Tag der Einreise in Thailand noch mind. 6 Monate gültig sein. Ist eine mehrfache Einreise geplant, so muss der Reisepass am Tag der letzten Einreise in Thailand noch mind.  6 Monate gültig sein. 


WICHTIGE HINWEISE: 

  1. Als Visainhaber sind Sie verpflichtet, die Richtigkeit des Visums nach Erhalt des Reisepasses zu kontrollieren.
  2. Bitte beachten bei der Einreise am Flughafen in Thailand das Datum der Einreise und der Ausreise, die das Immigration Office in den Reisepass eingetragen hat und kontrollieren Sie die Richtigkeit der genehmigten Aufenthaltsdauer und wenden sich bei Irrtum sofort an die Immigrationsbeamten. Illegale Einreisen und verspätete Ausreisen sind strafbar und können mit Geldstrafe und Freiheitsentzug gefahndet werden.
  3. Anmerkung zum Visasticker:
    Das Datum der Visagültigkeit hat die Bedeutung, dass die Einreise nach Thailand innerhalb dieses Zeitraums stattfinden muss. Erst bei Einreise erhalten Sie den genehmigten Aufenthalt je nach Art des Visums in den Reisepass eingetragen. Die Visagültigkeit ist nicht mit der Aufenthaltsdauer gleichzusetzen.
  4. Inhaber eines Touristenvisums und eines Non-Immigrant-Visums müssen umgerechnet mind. 20.000 Baht und zusammen als Familie mind. 40.000 Baht bei der Einreise finanziell nachweisen können. Der Mindestbetrag muss in bar und kann in jeder beliebigen Währung vorgewiesen werden.
  5. Das Generalkonsulat behält sich das Recht vor, bei bedarf zusätzliche Unterlagen anzufordern.

Auskunft:
Tel.-Nr.: 089 944677-119
Auskunftszeiten: Mo-Fr von 14:00 bis 16:00 Uhr
E-Mail: consular@thaiconsulate.de