ประกาศ/Anzeige

 

ประกาศวันหยุดประจำปีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก Public Holiday 2018

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก วันหยุดประจำปีพุทธศักราช 2561

Royal Thai Consulate General Munich Public holidays 2018

 

 

ประกาศบริการฝ่ายกงสุล

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งล่าม ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์งานของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศเรื่องการนัดหมายสำหรับบริการฝ่ายกงสุล

 

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานเจ้างเหมาบริการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศ รับสมัครล่าม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก