รายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ โควิด-19

ผู้เดินทางกลับจากประเทศเหล่านี้ยังคงต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

  • เคนยา
  • แคเมอรูน
  • แซมเบีย
  • แทนซาเนีย
  • แอฟริกาไต้
  • โมซัมบิก
  • กานา
  • คองโก
  • ซิมบับเว
  • บอตสวานา
  • รวันดา

Liste der COVID-19-Virusvarianten-Gebieten

Einreisende aus den Virusvarianten-Gebieten müssen sich für mind. 14 Tage in die Quarantäne begeben:

  • Botswana
  • Ghana
  • Kamerun
  • Kenia
  • Kongo
  • Mosambik
  • Ruanda
  • Sambia
  • Südafrika
  • Tansania
  • Zimbabwe