สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการและครอบครัวเข้าร่วม

     นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้เดินทางไปบริจาคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่องค์กร Munich Food Bank (Münchner Tafer e.V) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ องค์กร Munich Food Bank เป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ยากไร้ในนครมิวนิกด้านอาหาร เปิดทำการมาเป็นระยะเวลา 27 ปี ปัจจุบันมีจุดแจกอาหารในนครมิวนิกทั้งหมด 27 แห่ง มีผู้ยากไร้รับแจกอาหารมากกว่าประมาณ 23,000 คนต่อสัปดาห์