เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

                – ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
(ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)
              หรือ
                – เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 


                Ab dem 3. Mai 2021 tritt eine vorübergehende Maßnahme in Kraft, die von Konsulatsbesuchern ein negatives COVID-19-Testergebnis verlangt, bevor sie das Konsulatsgebäude betreten, um konsularische Dienstleistungen zu erhalten.
Besucher müssen eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

                – ein Testergebnis mittels der Methoden POC-Antigentest (Rapid Antigen Test) oder Q-PCR-Test (RT-PCR Test) erbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist, gerechnet vom Zeitpunkt des Tests und dem Zeitpunkt des Betretens des Generalkonsulats
(Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen mit einem ärztlichen Attest, das bescheinigt, dass der Besucher von der COVID-19-Testpflicht befreit ist)
             oder
               – ein Impfnachweis-Dokument mit zwei vollständigen Impfdosen gegen Covid-19 und mindestens 14 Tage Zeitraum zwischen dem Tag des Erhalts der zweiten Impfdosis und dem Tag des Konsulatsbesuchs

                Für mehr Informationen bitte hier klicken.

Visa-Einzelheiten

KategorieAufenthaltsdauer ab AnkunftVisagebührenVisagültigkeit ab Ausstellungstag
(einreisen vor Gültigkeitsende!)
Transitmax. je 30 Tage  
 – 1 Einreise30,- €3 Monate
 – 2 Einreisen60,- €6 Monate
 – 3 Einreisen90,- €6 Monate
 – 4 Einreisen120,- €6 Monate
Tourist (TR)max. je 60 Tage  
 – einmalige Einreise35,- €3 Monate
 – mehrfache Einreisen175,- €6 Monate
Non-Immigrant
“O” / “B” /

“ED” / “F”

max. je 90 Tage

– einmalige Einreise (S)

70,- €3 Monate
 – mehrfache Einreisen (M)175,- €1 Jahr
Non-Immigrant
“O-A”
max. je 1 Jahr175,- €1 Jahr; Aufenthaltsdauerverlängerung in Thailand je auf 1 Jahr möglich
 mehrfache Einreisen (M)175,- €1 Jahr; Aufenthaltsdauerverlängerung in Thailand je auf 1 Jahr möglich

Non-Immigrant

“O-X”

5 Jahre ab erster Ankunft

mehrfache Einreisen (M)

350,- €

5 Jahre; Aufenthaltsdauerverlängerung

in Thailand einmalig auf 5 Jahre (insgesamt 10 Jahre)

 
SMART

Entspricht Visagültigkeit

– mehrfache Einreisen

350,- €1 Jahr
 
 – mehrfache Einreisen700,- €2 Jahre
 – mehrfache Einreisen1.050,- €3 Jahre
 – mehrfache Einreisen1.400,- €

4 Jahre

Telefonische Auskunft: Mo–Fr von 14:00 bis 17:00 Uhr

Tel. Nr.:

Auskunft – 089 944677-119 / 089 944677-112 (Mo – Fr von 14:00 – 17:00 Uhr)

 

E-Mail: consular@thaiconsulate.de