ตามที่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีของรัฐไบเอิร์นได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการล่าสุดให้ทุกคนที่อยู่ ในรัฐไบเอิร์นต้องใส่หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อโรคและอนุภาคเล็กได้ตามมาตรฐาน FFP2 ในเวลาที่โดยสารพาหนะประจำทาง หรือ ในเวลาที่เข้าไปในร้านค้าหรือสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19  ของรัฐไบเอิร์นให้ดียิ่งขึ้น
                เพื่อที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลรัฐไบเอิร์น  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก  จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการด้านกงสุลทุกท่าน โปรดกรุณาสวมแต่หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้มาตรฐาน FFP2 ข้างต้นเท่านั้นในขณะที่ท่านอยู่ด้านในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ นะคะ

                 ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

                Reference is made to the latest mandate of the Government of Bavaria made on 12 January 2021 that, from Monday 18 January 2021 onwards, everyone wear a mask conforming to the FFP2 standard only, when riding public transportation or going into retail shops. The order was aimed to help better manage the current pandemic situation in the state of Bavaria.

                In order to fully cooperate with the Government of Bavaria’s effort to suppress the spread of the disease, the Royal Thai Consulate-General in Munich kindly requests all of the Consulate’s visitors wear only the protective mask conforming to the FFP2 standard when entering the Consulate’s premises.

                Your understanding and cooperation is highly appreciated.

                Es wird auf den aktuellen Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 12. Januar 2021 verwiesen, dass ab Montag, den 18. Januar 2021, jeder nur noch mit Tragen einer Gesichtsmaske nach dem FFP2-Standard mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder Einzelhandelsgeschäfte betreten darf. Die Anordnung soll helfen, die aktuelle Pandemiesituation im Freistaat Bayern besser zu bewältigen.

                Um die Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit in vollem Umfang zu unterstützen, bittet das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München alle Besucher des Konsulats, beim Betreten der Räumlichkeiten des Konsulats ausschließlich die dem FFP2-Standard entsprechende Gesichtsmaske zu tragen.

                Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mithilfe.

Visa-Einzelheiten

KategorieAufenthaltsdauer ab AnkunftVisagebührenVisagültigkeit ab Ausstellungstag
(einreisen vor Gültigkeitsende!)
Transitmax. je 30 Tage  
 – 1 Einreise30,- €3 Monate
 – 2 Einreisen60,- €6 Monate
 – 3 Einreisen90,- €6 Monate
 – 4 Einreisen120,- €6 Monate
Tourist (TR)max. je 60 Tage  
 – einmalige Einreise35,- €3 Monate
 – mehrfache Einreisen175,- €6 Monate
Non-Immigrant
“O” / “B” /

max. je 90 Tage

– einmalige Einreise (S)

70,- €3 Monate
“ED” / “F”– mehrfache Einreisen (M)175,- €1 Jahr
Non-Immigrantmax. je 1 Jahr175,- €1 Jahr; Aufenthaltsdauerverlängerung
“O-A”mehrfache Einreisen (M)175,- €in Thailand je auf 1 Jahr möglich

Non-Immigrant

“O-X”

5 Jahre ab erster Ankunft

mehrfache Einreisen (M)

350,- €

5 Jahre; Aufenthaltsdauerverlängerung

in Thailand einmalig auf 5 Jahre (insgesamt 10 Jahre)

 
SMART

Entspricht Visagültigkeit

– mehrfache Einreisen

350,- €1 Jahr
 
 – mehrfache Einreisen700,- €2 Jahre
 – mehrfache Einreisen1.050,- €3 Jahre
 – mehrfache Einreisen1.400,- €

4 Jahre

Telefonische Auskunft: Mo–Fr von 14:00 bis 17:00 Uhr

Tel. Nr.:

Auskunft – 089 944677-119 / 089 944677-112 (Mo – Fr von 14:00 – 17:00 Uhr)

 

E-Mail: consular@thaiconsulate.de