มาตรการด้านการกักกันตัวของประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ยังคงต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (คลิกเพื่อดูรายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์)

ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์จะต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน

ผู้เดินทางที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccine certificate / Imp-Zertifikat) อาจได้รับพิจารณาให้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าวัคซีนที่ได้รับนั้นจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วเท่านั้นและต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริง หรือสำเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มิเช่นนั้น ผูู้เดินทางอาจต้องกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน

Ab 01.04.2021 gelten folgende Quarantänebestimmungen für thailändische und nicht-thailändische Staatsbürger:

Einreisende aus den Virusvarianten-Gebieten müssen sich für mind. 14 Tage in die Quarantäne begeben. Die Liste der Virusvariaten-Gebiete finden Sie hier:
COVID-19-Virusvarianten-Gebiete

Einreisende aus den Gebieten ohne Virusvarianten müssen sich für mind. 10 Tage in die Quarantäne begeben.

Einreisende aus den Gebieten ohne Virusvarianten mit Impf-Zertifikat müssen sich für mind. 7 Tage in die Quarantäne begeben. Der Impfstoff muss von Herstellern sein, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder dem thailändischen Gesundheitsministerium zugelassen sind. Das Datum der vollständigen Impfung muss mind. 14 Tage vor der Abreise liegen.

ท่านสามารถติดต่อโรงแรมได้โดยตรง หรือจองผ่านเว็บไซต์ด้านล่างในการสำรองห้องพักสถานกักตัวทางเลือก

“Alternative State Quarantine – ASQ”
& “Alternative Local Quarantine – ALQ” Hotels

ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


 

Sie können die Pflichtquarantäne (ASQ und ALQ, in Bangkok und Außerhalb) entweder direkt bei dem Hotel oder unter einer der untenstehenden Buchungsdienste reservieren:

รายชื่อสถานกักตัวทางเลือก ASQ/ALQ: https://bit.ly/3556nel
Die Liste der ASQ/ALQ-Hotels finden Sie hier: https://bit.ly/3556nel

Agoda: https://www.agoda.com/quarantineth
Locanation: https://asq.locanation.com

Ascend Travel:
https://asq.ascendtravel.com

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง จะต้องเข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือกในกรุงเทพฯ จ. ชลบุรี และ จ. ปราจีนบุรี เท่านั้น
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่อากาศยานภูเก็ต จะต้องเข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือกใน จ. ภูเก็ต และ จ. พังงา เท่านั้น

 

Passagiere, deren Ankunft in Thailand am Suvarnabhumi Flughafen bzw. am Don Mueang Flughafen erfolgt, können ihre Quarantäne-Unterkunft nur bei ASQ bzw. ALQ in Bangkok, in der Provinz Chon Buri oder in der Provinz Prachin Buri reservieren.
Passagiere, deren Ankunft in Thailand am Phuket Flughafen erfolgt, können ihre Quarantäne-Unterkunft nur bei ALQ in der Provinz Phuket oder in der Provinz Phang Nga reservieren.