ชุดนิทรรศการออนไลน์เรื่อง “เส้นทางแห่งความสุข (Passage of Happiness)” และ คลิปวีดิทัศน์ของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563