สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร อนึ่ง การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาฯ ของรัฐไบเอิร์นด้วย