เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรตามลำดับ

 

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย
(1) ห้วงวันที่ 16 – 27 กรกฎาคม 2563 ได้เดินทางไปถวายสังฆทานที่วัดไทยในเขตอาณาในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก รวมทั้งสิ้น 16 วัด

(2) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ได้บริจาคของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่องค์กร Paritätische Haus für Mutter und Kind München (Joint House for Mother and Child Munich) ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือมารดาและเด็กไร้ที่พึ่งด้านที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในนครมิวนิก ในนามสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก