สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว เข้าร่วม 

     นอกจากนี้  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้นำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินกิจกรรมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก

      อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยเดินทางไปมอบข้าวสารไทย อาหารแห้งและอาหารกระป๋องต่างๆ แก่องค์กร Die Tafel ในสังกัดโบสถ์ Evang.-Luth. Pfarramt Johanneskirche ของเขตปกครอง Garmisch-Partenkirchen ทั้งนี้ องค์กร Die Tafel เป็นองค์กรช่วยเหลือคนยากไร้ด้านอาหารในเทศบาล Garmisch- Partenkirchen เทศบาล Mittenwald  เทศบาล Murnau และเทศบาล Oberammergau