พระราชทาน “รถพยาบาลพระราชทาน” ให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 13 แห่ง

แอดมินขอมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “รถพยาบาลพระราชทาน” ให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 13 แห่ง ทั่วทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข รถพยาบาลพระราชทานเหล่านี้ได้ถูกออกแบบ เลือกเฟ้น กำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในรถโดยละเอียดทุกชิ้นจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลพื้นที่ปลายทางที่จะได้รับ จนออกมาเป็นรถพยาบาลที่ดีที่สุดเหล่านี้ #จิตอาสา904 #เรารักในหลวง

Posted by โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน on Friday, 5 March 2021