มารู้จักไวรัสโคโรน่ากัน 🤓
เชื้อไวรัสโคโรน่าคืออะไร?
 
🦠เป็น RNA ไวรัสตระกูลเดียวกับซาร์ส
🦇ติดเชื้อได้ทั้งคนและสัตว์
🤧แพร่กระจายผ่านการสัมผัส น้ำมูก และน้ำลาย
🧬ระยะฟักตัว 2 – 14 วัน
👴มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็ก
คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงเบื้องต้น
✅.เลี่ยงสถานที่แออัด
✅ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วย ไอ หรือจาม
✅ทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น
✅ใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกัน
✅เลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ป่วย หรือตาย
และถ้าหากเพื่อนๆ มีอาการเหล่านี้ หรือเคยมีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น หรือเมืองที่ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่พบผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อไวรัสนี้
หากมีอาการข้างล่างนี้
ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับ
1. มีไข้สูง
2. ไอ / เจ็บคอ
3. มีน้ำมูก
4. หายใจเหนื่อยหอบ
และสามารถติดตามข่าวสารได้จาก
FB PAGE กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://ddc.moph.go.th/
และขอความร่วมมือจากทุกท่านตรวจเช็คข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ โดยเชื่อถือจากข้อมูลที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นนะครับ
อย่าลืมนะคับ #ข่าวปลอมร้ายกว่าไวรัส