กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีกำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คนไทยในเยอรมนีตอนใต้

ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2562 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และตอบคำถามที่คนไทยสนใจ อาทิ

 

– เด็ก 2 สัญชาติ ไทย-เยอรมัน จะต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่

– คนไทยที่แต่งงานกับคนเยอรมัน จะซื้อที่ดิน หรือถือกรรมสิทธิที่ดิน/ห้องชุด ได้หรือไม่

– บุคคล 2 สัญชาติ ไทย-เยอรมัน รับมรดกทรัพย์สิน/ที่ดินในประเทศไทย ได้หรือไม่

– ลูกอายุเกิน 20 ปี แล้ว จะแจ้งเกิดตามกฎหมายไทย ได้อีกหรือไม่

– เคยสละสัญชาติไทยไปแล้ว จะขอคืนสัญชาติไทย ได้หรือไม่

 

 

ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้

 

1) วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 (คู่ขนานกับกงสุลสัญจร 8:30 – 16:00 น.) ที่ Stuttgart

2) วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562  (14:00 – 17:00 น.) ที่ Waldkirch

3) วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 (10:00 – 12:00 น.) ที่ Hausach

4) วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 (18:00 – 20:00 น.) ที่วัดไทยมิวนิค Munich

5) วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 (15:00 – 17:00 น.) ที่ Mannheim

 

 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่าง