ด้วยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 กระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงาน และกระทรวงสาธารณสุขและการพยาบาลแห่งรัฐไบเอิร์น ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติ

ด้านสุขอนามัยสำหรับร้านอาหารในรัฐไบเอิร์นในช่วงที่เริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ดังรายละเอียดปรากฏตามลิงค์ https://www.stmwi.bayern.de/service/publikationen/publikation-detail/?tx_stmwivtpublications_pi2%5bsearchId%5d=757

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ดำเนินการแปลเอกสารแนวปฏิบัติฯ เป็นภาษาไทย (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดไฟล์ PDF: แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านอาหารในรัฐไบเอิร์น ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19