ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 12
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

พระบารมีแผ่ไพศาล ปกปักพสกนิกรไทย พ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” 

พัฒนาโดยเอสซีจี แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็นแห่งที่ 12

 

Their Majesties’ Unbounded Grace Protects Thai People from COVID-19.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen donated the 12th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Sawanpracharak Hospital, Nakhon Sawan.


https://youtu.be/XrS2HsrmzP4

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พันภัยโควิด19 #SCG