ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 14
รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

“ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนทั่วฟ้าเมืองไทย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” 

ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแห่งที่ 14 

สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

“Their Majesties Extends Compassion for the Welfare of The People Across Thailand”

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated the 14th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Phaholpolphayuhasaena Hospital, Kanchanaburi as part of the Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment to Instill Confidence Among Healthcare Workers and Thai People.


https://youtu.be/rOBXeLPhCsM

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พ้นภัยโควิด19 #SCG