ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 9
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
และแห่งที่ 10 รพ.นครปฐม

“พสกนิกรซาบซึ้งใจในพระราชหฤทัย”

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานนวัตกรรม
“ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
🔻แห่งที่ 9 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
🔻แห่งที่ 10 รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

 

His Majesty the King and Her Majesty the Queen
Donated the Ninth and the Tenth “Modular Swab Unit”
Developed by SCG to Queen Savang Vadhana Memorial Hospital at Sriracha, Chonburi
and Nakornpathom Hospital, Nakorn Pathom, Respectively.