ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 6
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

พระบารมีขจรไกล  คุ้มครองภัยให้ประชาชนในภาคเหนือพ้นภัยโควิด-19

 

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานในภาคเหนือ เริ่มที่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ซึ่งเป็นแห่งที่ 6 จาก 20 รพ.ทั่วประเทศ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี

 

Their Majesties’ Extensive Grace Protects People in Northern Thailand from COVID-19.

 

Northern Thailand Is Introduced with “Modular Swab Unit” at Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, the Sixth Hospital of Twenty to Receive Royal Contributions.

 

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donate “Modular Swab Unit” Developed by SCG