ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน
แห่งที่ 19 รพ.หาดใหญ่ และ แห่งที่ 20 รพ.สงขลานครินทร์

พระเมตตาแผ่ไพศาล สู่พื้นแผ่นดินด้ามขวาน 🇹🇭
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
🏣 แห่งที่ 19 รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
🏣 แห่งที่ 20 รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
Their Majesties’ Profound Kindness Extended to the South 🇹🇭
His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated the 19th and the 20th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Hatyai Hospital and Songklanagarind Hospital at Songkhla Respectively.