สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมกับชุมชนไทยจัดงานเทศกาลส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดย รมต. แห่งรัฐไบเอิร์นให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมกับ บมจ.การบินไทย สำนักงานมิวนิก วัดไทยมิวนิค และชุมชนไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก จัดงาน“เทศกาลส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยชุมชนไทยในเยอรมนีตอนใต้” ขึ้นที่หอประชุม Bürgersaal Fürstenried นครมิวนิก โดยได้รับเกียรติจาก คุณ Goerg Eisenreich รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งรัฐไบเอิร์น และ Dr. Manuela Olhausen ผู้แทนจากสภาแห่งรัฐไบเอิร์น ณ นครมิวนิก ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี

 

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่เน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

เริ่มจากกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร นั้น มีการสาธิตการทำอาหารและขนมไทยต่างๆ อาทิ เมี่ยงคำ ขนมครก ข้าวเกรียบปากหม้อ ฯลฯ และการสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้โดยชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป เครือข่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ เบียร์สิงห์ก็ได้ร่วมสนับสนุนเบียร์ให้นำมาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานชาวเยอรมันได้ทดลองเบียร์ไทยด้วย 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศิลป์นั้นก็มีหลากหลาย อาทิ ซุ้มจัดแสดงหัวโขนโดยวัดไทยมิวนิค  ซุ้มกิจกรรม “สัมผัสอักษรไทย” โดยสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซ ซึ่งเป็นการแนะนำพยัญชนะและสระไทยโดยให้ผู้ร่วมงานทดลองเขียนชื่อภาษาไทยบนแผ่นที่คั่นหนังสือด้วยปากกาไม้ไผ่จุ่มสีหมึก  ซุ้มนำเสนอหัตถกรรมไทยที่ปราณีตงดงาม อาทิ พวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ โดยกลุ่ม “รากไทย”  ไฮไลท์สำคัญของงานซึ่งโดดเด่นจนได้รับความชื่นชมเป็นอันมากจากผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ การแสดงบนเวทีอันประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีไทยจากกลุ่ม “รากไทย” ร่วมกับกลุ่มครูนาฏศิลป์อาสาวัดไทยมิวนิค นาฏศิลป์ไทยและนาฏลีลาอันสวยงาม หลากหลายอรรถรสในแบบนาฏศิลป์ดั้งเดิมและนาฏลีลาร่วมสมัยโดยนักเรียนจากโรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ ในประเทศไทย และจากเยาวชนเชื้อสายไทยในเยอรมนีจากกลุ่มโรงเรียนเจ้าขุนทอง นอกจากนั้น ยังมีการขับกล่อมด้วยบทเพลงลูกทุ่งอันไพเราะและงดงาม โดยนักร้องเยาวชนไทยรุ่นใหม่แต่มีหัวใจลูกทุ่ง ที่เดินทางมาจากโรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ เช่นเดียวกัน 

 

สำหรับในส่วนของการสาธิตศิลปป้องกันตัวนั้น มีการแสดงมวยไทยโบราณและกระบี่กระบองโดยกลุ่มสืบสานศิลปะป้องกันตัว “Chatrawuth” และการแสดงนวดไทยประยุกต์โดยประกอบกับท่วงท่าของนักรบโบราณจากกลุ่มสปาไทย “นักรบบาเยิร์น”  นอกจากนั้น ในงานยังมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น การโหวตและมอบรางวัลให้กับผู้แต่งกายชุดไทยดีเด่น การเล่นเกมส์และมอบของรางวัลให้แก่เด็กๆ ภายในงาน และกิจกรรมปิดท้ายงานด้วยการเชิญชาวเยอรมันร่วมรำวงแบบไทยๆ

 

การจัดงานเทศกาลส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยในครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงอย่างงดงามได้ นั้น เป็นเพราะความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจอย่างแข็งขันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสามภาคส่วนได้แก่ (1) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกซึ่งเป็นภาครัฐ (2) ภาคประชาสังคม คือ ชุมชนไทยในนครมิวนิกภายใต้การนำของวัดไทยมิวนิค และชุมชนไทยจากพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเยอรมนีตอนใต้ที่มีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ (3) บมจ.การบินไทย ซึ่งเป็นภาคเอกชนของไทย ความสำเร็จในการช่วยกันเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยในสังคมเยอรมนีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญและโดดเด่นของชุมชนไทยในต่างแดน ก็คือ ถึงแม้ว่าจะได้เข้ามาอาศัยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาเป็นเวลานานแล้ว และแต่ละรายก็มีความหลากหลายกันไปทั้งภูมิหลัง การดำรงชีพ และการประกอบอาชีพ แต่ “พวกเราชาวไทย” ทุกคน ก็ยังมีความรักใคร่กลมเกลียว มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน นอกจากที่จะยังไม่ลืมรากเหง้าและพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบไทยๆ อันดีงามแล้ว ยังพยายามที่จะรักษา-สืบต่อ-เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของไทยให้แก่สมาชิกในครอบครัวและสังคมเยอรมนีอีกด้วย