สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมกับผู้แทนชุมชนไทย 

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เชิญชวนคนไทยในเยอรมนีลงทะเบียนขอรับหน้ากากผ้าในโครงการ “ส่งหน้ากากผ้าไปหาคุณ โครงการ 3” นั้น

บัดนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากผ้าให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนขอรับเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณผู้แทนชุมชนไทยที่ให้การสนับสนุนหน้ากากผ้าสำหรับโครงการมา ณ ที่นี้ด้วย