สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

 

    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 โดยมีรองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาฯ ของรัฐไบเอิร์น