รายการใต้ร่มพระบารมี ตอน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
สร้างขวัญ และกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19

รายการใต้ร่มพระบารมี ตอน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สร้างขวัญ และกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563