คนไทยที่ประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทย สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษได้ ที่นี่ :
http://thai.thaiembassy.de/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97

รายละเอียดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย :
https://www.caat.or.th/th/moicovid

รายละเอียดภาษาเยอรมัน/
Certificate of Entry: Einreiseantrag nach Thailand für nicht-thailändische Staatsbürger in Übereinstimmung mit Section 9 des Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005) (No. 12)

: https://thaiconsulate.de/coe)