คนไทยที่ประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทย สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษได้ ที่นี่ :
http://thai.thaiembassy.de/การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

รายละเอียดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย :
https://www.caat.or.th/th/moicovid

รายละเอียดภาษาเยอรมัน/
Certificate of Entry: Einreiseantrag nach Thailand für nicht-thailändische Staatsbürger in Übereinstimmung mit Section 9 des Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005) (No. 12)

: https://thaiconsulate.de/coe)