ประกาศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่องมาตรการคัดกรองที่ท่าอากาศยานสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Bekanntmachung der Königlich Thailändischen Botschaft, Berlin Kontrollmaßnahmen für Einreisende bei Ankunft an Flughäfen in Thailand im Zusammenhang mit der Übertragung von Covid-19