สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายผ้าปฐมกฐิน ณ วัดสังฆวิหาร เมืองบาลิงเง่น

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายผ้าปฐมกฐิน ทอดถวายแด่วัดสังฆวิหาร เมืองบาลิงเง่น โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิคุณวิเทศ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานคณะสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน