สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันติวราราม เมืองออฟฟิงเง่น

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดสันติวราราม เมืองออฟฟิงเง่น โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติโมลี รองประธานพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป เป็นประธานคณะสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน