สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธธรรม เมืองไฟร์ซิ่ง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดพุทธธรรม เมืองไฟร์ซิ่ง โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน