สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนชาวไทยและเยอรมันในเขตรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก เข้าร่วมประมาณ 30 คน