รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งล่าม ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานเจ้างเหมาบริการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศ รับสมัครล่าม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก