ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์

ประกาศขยายรับสมัครพนักงานขับรถสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว