สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ร่วมกับวัดไทยมิวนิคและประชาชนชาวไทยในนครมิวนิก ในการบำเพ็ญกุศล
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดไทยมิวนิค โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ
50 คน
กิจกรรมบำเพ็ญกุศลประกอบด้วยการสวด พระพุทธมนต์ การตักบาตร ถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
การเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งการกราบถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์