น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายธารา
ปกป้องประชาพ้นภัยโควิด-19
20 โรงพยาบาลได้รับพระราชทาน ”ห้องตรวจหาเชื้อ”
พร้อมใช้งานแล้วทั่วประเทศ

น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายธารา ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ซึ่งเป็น 1 ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 รพ. ทั่วประเทศ ยังความปลื้มปีติแก่บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า 

ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่
ภาคเหนือ
• โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
• โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
• โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
• โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
• โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
ภาคกลาง
• โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
• สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
• สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
• โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ
• โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ
• โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ
ภาคตะวันออก
• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
• โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
• โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี
ภาคตะวันตก
• โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
• โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
ภาคใต้
• โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
• โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
• โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา