นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน เพื่อภารกิจตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ รถตรวจโรคติดเชื้อฯ นี้ สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยผลการคัดกรองประชาชน 26,638 ราย ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 5 ส.ค. 63 ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19

สารคดีน้ำพระทัยกู้ภัย 13 ชีวิต ทีมหมูป่า

น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายธารา ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ซึ่งเป็น 1 ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 รพ. ทั่วประเทศ ยังความปลื้มปีติแก่บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พระเมตตาแผ่ไพศาล สู่พื้นแผ่นดินด้ามขวาน 🇹🇭

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
🏣 แห่งที่ 19 รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
🏣 แห่งที่ 20 รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

“พระเมตตาแผ่ไพศาลจากเหนือจรดใต้”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี แห่งที่ 18 

แก่ รพ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ 

“โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี ” เป็นแห่งที่ 15 สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

“ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนทั่วฟ้าเมืองไทย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” 

ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแห่งที่ 14 

สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

“ยังความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นล้นพ้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” 

ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” 

ให้กับ “โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่” เป็นแห่งที่ 13 

สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

พระบารมีแผ่ไพศาลปกปักพสกนิกรไทย พ้นภัยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็นแห่งที่ 12

รายการใต้ร่มพระบารมี ตอน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สร้างขวัญ และกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

“พสกนิกรซาบซึ้งใจในพระราชหฤทัย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานนวัตกรรม
“ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
🔻แห่งที่ 9 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
🔻แห่งที่ 10 รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

ภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร และภารกิจการจัดฝึกอบรมฟาร์มตัวอย่างต้านภัย covid-19 ที่บ้านหนองลาด อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี และบ้านดงเย็น อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่

การจัดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย covid-19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

และความประทับใจจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

ภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และภารกิจการจัดฝึกอบรมฟาร์มตัวอย่างต้านภัย covid-19 ที่บ้านลุตง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

พระบารมีขจรไกล  คุ้มครองภัยให้ประชาชนในภาคเหนือพ้นภัยโควิด-19

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานในภาคเหนือ เริ่มที่ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ซึ่งเป็นแห่งที่ 6 จาก 20 รพ.ทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี

Their Majesties’ Extensive Grace Protects People in Northern Thailand from COVID-19.

Northern Thailand Is Introduced with “Modular Swab Unit” at Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, the Sixth Hospital of Twenty to Receive Royal Contributions.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donate “Modular Swab Unit” Developed by SCG