จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในยุโรป ณ วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 10.21 น.
(ตัวเลขไม่เป็นทางการและรวบรวมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนคนไทยเห็นภาพรวม และระมัดระวังในการเดินทาง)

 

แหล่งข้อมูลจาก

 
 
 
 
 
 

Download PDF file here