สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 – 16.45 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย และลูกจ้างท้องถิ่น เข้าร่วมประมาณ 20 คน ณ (1) สมาคมเพื่อการกุศล Bahnhofsmission Munich ซึ่งเป็นสมาคมที่ช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์และไม่มีที่พัก ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟ Hauptbahnhof ซึ่งเป็นสถานีรถไฟศูนย์กลางของนครมิวนิก และ (2) บ้านพักฉุกเฉินสำหรับสตรีและเด็กไร้ที่พึ่ง Frauenobdach Karla 51