ทะเบียนราษฎร / ทะเบียนครอบครัว

การตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นคำร้อง

ที่ประสงค์ขอจดทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนครอบครัว จะต้องส่งคำร้อง (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) และเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ล่วงหน้าเท่านั้น

    •  ทางไปรษณีย์ ที่อยู่
      Königlich Thailändisches Generalkonsulat,
      Törringstraße 20, 81675 München

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อขัดข้องประการใด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัวให้ และจะโทรศัพท์นัดหมายให้ท่านเดินทางมารับเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ที่อยู่ : Törringstraße 20, 81675 München ในเวลาทำการ หรือ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 089 944677-114 ในวันทำการ เฉพาะเวลา 14:00 – 16:00 น. เท่านั้น หรือทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de