ทะเบียนราษฎร / ทะเบียนครอบครัว

 

การตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นคำร้อง

ผู้ที่ประสงค์ขอจดทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนครอบครัว ต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆ มาแสดงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ มาทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de  หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วและไม่มีข้อขัดข้องประการใด เจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้ท่านเดินทางมาดำเนินการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อจดทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนครอบครัวต่อไป

ติดต่อสอบถาม

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ที่อยู่ : Törringstraße 20, 81675 München ในเวลาทำการ หรือ

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 089-944-677-114 ในวันทำการ เฉพาะเวลา 14:00 – 17:00 น. เท่านั้น

ทางอีเมล์ ที่ consular@thaiconsulate.de

กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายที่หมายเลขโทรศัพท์  089 944677114      เวลาติดต่อ 14.00-17.00 น.