ข้อควรรู้ "ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)