สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคสมทบทุน บูรณะซ่อมแซมศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งสองหลัง
โดยศาลาไทยหลังที่ 1 เป็นศาลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกถึงความสัมพันธ์ภายหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 แก่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2450 และศาลาไทยหลังที่ 2 เป็นศาลาที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่สหพันธ์ฯ ในวาระครบรอบ 100 ปี การเสด็จพระราชดําเนินเยือนเมืองบาด ฮอมบวร์ก ของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2550
ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านทาง
 
1. ธนาคาร Deutsche Bank ชื่อบัญชี “Royal Thai Consulate-General – for Thai Sala” เลขที่บัญชี DE55 1007 0100 0310 0435 00 (สำหรับสกุลเงินยูโร)
หรือ
 
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “การบูรณะซ่อมแซมศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก” เลขที่บัญชี 002-6-19025-7 (สำหรับสกุลเงินบาท)
โดยสามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กรุณาแจ้งรายละเอียดการบริจาคโดยส่ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมยอดบริจาคมาที่อีเมล์ thaiconsulate.FRA@mfa.mail.go.th
ท่านสามารถดูประวัติและข้อมูลของศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์กได้ที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/DhVHb