สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

 

 

    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีและลงนามถวายพระพรตามลำดับ

 

    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยเดินทางไปบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และหน้ากากอนามัยให้แก่องค์กร Frauen Hilfe (Women’s Aid) ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือสตรีและบุตรที่ถูกทำร้ายในนครมิวนิก ในนามสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ด้วย