สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

         เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนไทยเข้าร่วมประมาณ 50 คน สำหรับฝ่ายสงฆ์ นั้น มีพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก รัฐไบเอิร์น เป็นประธาน และมีพระสงฆ์อีกจำนวน 8 รูป จากวัดไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 5 วัด ได้แก่ (1) วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก (2) วัดพุทธธรรม ไฟรซิ่ง (3) วัดไทยมิวนิค กีซิ่ง (4) วัดเทพวงศาราม ลายน์บวร์ก และ (5) วัดสันติวราราม ออฟฟิงเง่น ดำเนินกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
         ลำดับงานโดยสังเขป ได้แก่
                    – กงสุลใหญ่ฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                    – กงสุลใหญ่ฯ และผู้ร่วมงานอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตร จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                    – กงสุลใหญ่ฯ และผู้ร่วมงานร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
                    – ผู้ร่วมงานร่วมกันถวายภัตตาหารเพล
      อนึ่ง ผู้ร่วมงานได้ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่จัดเตรียมโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย