เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมลคงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 11.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย การเก็บขยะ และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะโดยรอบสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 – 16.45 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย และลูกจ้างท้องถิ่น เข้าร่วมประมาณ 20 คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 7-14 มิถุนายน 2562 กรมการกงสุล ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก นำคณะกรรมการสหวิชาชีพจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานอัยการสูงสุด นำโดยนายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล เดินทางไปให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยในต่างแดน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนไทยในเยอรมนีตอนใต้ ในพื้นที่เมืองสำคัญ 5 เมือง ได้แก่ เมือง Stuttgart Waldkirch Hausach Mannheim และนครมิวนิก

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก นำข้าราชการสถานกงุสลใหญ่ฯ และคู่สมรส ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งชาวไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร รวมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนชาวไทยและเยอรมันเข้าร่วมประมาณ 80 คน ทั้งนี้ ผู้ร่วมพิธีฯ ได้ลงนามในสมุดถวายพระพร รับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะ Westpark นครมิวนิก เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและเยอรมันร่วมกันทำความดีให้สังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกิจกรรมฯ มีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น รวมทั้งชาวไทยและเยอรมันเข้าร่วมประมาณ 50 คน ทั้งนี้ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย (1) กิจกรรมทำความสะอาดศาลาไทย และ (2) กิจกรรมเก็บขยะบริเวณศาลาไทยและพื้นที่โดยรอบ

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนไทยเข้าร่วมประมาณ 50 คน สำหรับฝ่ายสงฆ์ นั้น มีพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก รัฐไบเอิร์น เป็นประธาน และมีพระสงฆ์อีกจำนวน 8 รูป จากวัดไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 5 วัด ได้แก่ (1) วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก (2) วัดพุทธธรรม ไฟรซิ่ง (3) วัดไทยมิวนิค กีซิ่ง (4) วัดเทพวงศาราม ลายน์บวร์ก และ (5) วัดสันติวราราม ออฟฟิงเง่น ดำเนินกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมกับ บมจ.การบินไทย สำนักงานมิวนิก วัดไทยมิวนิค และชุมชนไทยในรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก จัดงาน“เทศกาลส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยชุมชนไทยในเยอรมนีตอนใต้” ขึ้นที่หอประชุม Bürgersaal Fürstenried นครมิวนิก โดยได้รับเกียรติจาก คุณ Goerg Eisenreich รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งรัฐไบเอิร์น และ Dr. Manuela Olhausen ผู้แทนจากสภาแห่งรัฐไบเอิร์น ณ นครมิวนิก ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562ที่เมือง Stockach-Wahlwies โดยประสานความร่วมมือกับสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไทยที่อาศัยในพื้นที่เขต Bodensee ที่ประสงค์รับบริการงานกงสุลประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รับรองนิติกรณ์เอกสารและทำหนังสือมอบอำนาจ การจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) และการขอคำปรึกษาแนะนำด้านกงสุล ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการรวมประมาณ 80 คน อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 น.ส. พัณณ์ชิตา รมยานนท์ รองกงสุลใหญ่ ได้เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่คนไทยควรรู้  ในกิจกรรม „Infotag für mich“ ที่เมือง Friedrichshafen ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทยเฮเกา-โบเดนเซ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ วัดไทยมิวนิค กีซิ่ง โดยมีพระเดชพระคุณพระครูวิเทศธรรมรังษี เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และช่วงบ่าย มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุพจน์ สีลจนูโท วัดนครป่าหมาก ตลิ่งชัน และการทำบุญทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก และผู้แทนวัดไทยมิวนิค กีซิ่ง พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยในนครมิวนิก ถวายพานพุ่ม และกราบถวายราชสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีกฐินสามัคคี ทอดถวายวัดไทยมิวนิค เขตกีซิ่ง นครมิวนิก โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุพจน์ สีลจนูโท วัดนครป่าหมาก ตลิ่งชัน เป็นประธานคณะสงฆ์ ร่วมด้วยพระเดชพระคุณพระครูวิเทศน์วิหารธรรม เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารเอชาลองส์ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และพระเดชพระคุณพระครูวิเทศธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยมิวนิค ทั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นประมาณ 300 กว่าคน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ฉลองครบรอบ 10 ปี วัดพระธรรมกายบาวาเรีย โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เป็นประธานคณะสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายผ้าปฐมกฐิน ทอดถวายแด่วัดสังฆวิหาร เมืองบาลิงเง่น โดยมีพระเดชพระคุณพระโพธิคุณวิเทศ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานคณะสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดสันติวราราม เมืองออฟฟิงเง่น โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติโมลี รองประธานพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป เป็นประธานคณะสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

เเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดพุทธธรรม เมืองไฟร์ซิ่ง โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ร่วมกับวัดไทยมิวนิคและประชาชนชาวไทยในนครมิวนิก ในการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดไทยมิวนิค
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ร่วมกับวัดไทยมิวนิคและประชาชนชาวไทยในนครมิวนิก ในการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดไทยมิวนิค