สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ชุมชนไทย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ท่าน เดินทางมาเป็นวิทยากรให้การอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่


1) การเพ้นท์เล็บ หรือ การแต่งหน้าทำผม
2) การทำดอกไม้ประดิษฐ์ หรือ การร้อยสร้อยจากลูกปัด/หินสี
3) การจัดดอกไม้


กำหนดวัน/สถานที่:


12 กันยายน 2562 – วัดไทยมิวนิก กีซิ่ง
14 กันยายน 2562 – วัดเทพวงศาราม Leinburg
15 กันยายน 2562 – Stuttgart

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยติดต่อฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ที่ 089944677112 หรือ 089944677119

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม แต่ในบางหลักสูตรผู้เรียน อาจต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง (เช่น อุปกรณ์แต่งหน้าทำผม)

เนื่องจากต้องจำกัดจำนวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร จึงขออนุญาตให้สิทธิแก่ผู้ที่สมัครก่อน


โปรดศึกษารายละเอียดจากภาพประชาสัมพันธ์

12 กันยายน 2562 – วัดไทยมิวนิก กีซิ่ง

14 กันยายน 2562 – วัดเทพวงศาราม Leinburg

15 กันยายน 2562 – Stuttgart