สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 11.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย การเก็บขยะ และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะโดยรอบสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญ ได้แก่ Bundesfinanzhof (Federal Fiscal Court หรือ ศาลตรวจเงินแผ่นดิน) และสถานกงสุลใหญ่ต่างชาติหลายแห่ง อาทิ สถานกงสุลใหญ่ออสเตรีย อังกฤษ อิตาลี และรัสเซีย เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน นำโดยกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนชาวไทยและเยอรมัน