สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาลาไทย สวนสาธารณะ Westpark นครมิวนิก เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและเยอรมันร่วมกันทำความดีให้สังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกิจกรรมฯ มีกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่และครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น รวมทั้งชาวไทยและเยอรมันเข้าร่วมประมาณ 50 คน ทั้งนี้ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย (1) กิจกรรมทำความสะอาดศาลาไทย และ (2) กิจกรรมเก็บขยะบริเวณศาลาไทยและพื้นที่โดยรอบ