สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี 2562 แก่ชุมชนไทยในพื้นที่ 5 เมือง

 

     สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี 2562 แก่ชุมชนไทยในรัฐ Bayern และ Baden Württemberg รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

      – ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่เมือง Stockach/Wahlwies เขต Bodensee

      – ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพุทธไทยเนิร์นแบร์ก เมือง Nürnberg

      – ครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่เมือง Waldkirch

      – ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่เมือง Stuttgart

      – ครั้งที่ 5 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่เมือง Würzburg

      โดยมีประชาชนไทยเข้ารับบริการงานหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์รับรองเอกสารและหนังสือมอบอำนาจ ทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) รวมทั้งขอรับคำปรึกษาแนะนำด้านการกงสุล และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 550 คน

      ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแผนที่จะจัดกงสุลสัญจรประจำปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป